Skip to main content
Iowa Lakes Community College
Main Content

Gregg Johnson

Gregg Johnson

Proctor

Estherville

gjohnson@iowalakes.edu

712-362-8303   Ext: 8303

© 2021 Iowa Lakes Community College. All rights reserved.